Kredyt CZYSTE POWIETRZE

 EKO pożyczki udzielane przez banki na warunkach komercyjnych

To wyjątkowy rodzaj kredytu bankowego różniący się od komercyjnych pożyczek bankowych tym, że na jego spłatę można uzyskać dotację z programu CZYSTE POWIETRZE.

Jest to tzw. bankowa ścieżka dofinasowania.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Najważniejsze zmiany to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia:

   -  w przypadku wniosków składanych         w WFOŚiGW:  do 6 miesięcy przed         złożeniem wniosku

   -  w przypadku banków:  od daty                     złożenia wniosku

 • okres realizacji:

   -  WFOŚIGW:  30 miesięcy od dnia              złożenia wniosku

   -  bank:  18 miesięcy od dnia złożenia           wniosku

 • rozliczenie wniosku

   -  WFOŚIGW:  maksymalnie w trzech         częściach

   -  bank:   rozliczenie całości po                        zakończeniu przedsięwzięcia

 • korekta wniosku:

   -   WFOŚIGW:   tak

   -  bank:   nie, możliwość ponownego             złożenia wniosku

 

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w umowie kredytowej,

 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,

 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku

W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW).

Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie.

WFOŚIGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:

1. Alior Bank  (od 6.07.2021 r.)

2. Bank Ochrony Środowiska  

     (od 6.07.2021 r.)

3. BNP Paribas Bank Polska

     (od 27.09.2021 r.)

4. Credit Agricole Bank Polska 

     (od 26.10.2021 r.)

5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.        (od 16.12.2021 r.)

 

oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:

5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi                           Mazowieckiej

5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie

5.4. Morąsko-Zalewski Bank                                 Spółdzielczy

5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej

5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu                 Zdroju

5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku

5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie                 Małopolskim

5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy

5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy               w Solcu-Zdroju

5.12. Bank Spółdzielczy w                                         Ciechanowcu

 

SGB-Bank S.A.  wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB (od 19.01.2022 r.)

6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank                         Spółdzielczy

6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie

6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu

6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie

6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie                 Kujawskim

6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze

 

 Kredyt   CZYSTE POWIETRZE

BNP Paribas

Przeznaczenie:`

 • wymiana źródeł ciepła na:  pompę ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na biomasę (pelet), ciepło sieciowe, ogrzewanie elektryczne

 • modernizacja i ocieplenie: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi, stropu piwnicy, ścian zewnętrznych, dachu stropu nad najwyższą kondygnacją, instalacji ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej 

 • nowoczesne technologie: panele fotowoltaiczne, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła 

 

Warunki:

 • Umowa w kwocie do 200 000 zł

 • Okres kredytowania do 120 miesięcy

 • Prowizja 0%

 • RRSO  15,80 %  

 

Sprawdź szczegóły na stronie  

Kredyt BNP Paribas na Zielone Zmiany 

BOŚ Bank

BOŚ Bank

Przeznaczenie:

Ekokredyt  możesz przeznaczyć na różne cele związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym na zakup  i montaż domowej instalacji fotowoltaicznej, wymianę kotła CO itp.

Warunki:

 • Umowa w kwocie do 75 000 zł i do 100% wartości inwestycji

 • Okres kredytowania do 120 miesięcy

 • możliwa karencja w spłacie do 3 miesięcy

 • RRSO  zależnie od przeznaczenia od  8,20 %   

Sprawdź szczegóły na stronie

Pekao SA

Przeznaczenie:

Ekopożyczkę Pekao SA możesz przeznaczyć na zakup  i instalację:

 • kolektorów słonecznych,

 • paneli / ogniw fotowoltaicznych,

 • kotłów centralnego ogrzewania z wykluczeniem kotłów węglowych,

 • pomp ciepła

 • okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu

 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym

Warunki:

 • Umowa w kwocie od 5.000 do 100.000 zł

 • Okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy

 • Prowizja 0%

        (Specjalne warunki do 28.02.2023 r.)

 • Bez konieczności posiadania konta w Pekao SA

 • RRSO   13,81 %   

 

Sprawdź szczegóły na stronie    

EKO kredyt BOŚ Bank 

EKO pożyczka Pekao SA

 EKO pożyczka PKO BP

Rozwój odnawialnych źródeł energii zaowocował powstaniem bankowych produktów  służących sfinansowaniu wydatków  na modernizację domów czy inwestycję w nowoczesne energooszczędne rozwiązania. 

Prezentujemy dostępne i naszym zdaniem najlepsze oferty. Pamiętajmy, że to nie są dotacje a kredyty, które podlegają  wszelkim bankowym rygorom związanym z ich uzyskaniem i spłatą.

 EKO pożyczki

 czyli jak niektóre banki 

 mogą pomóc

 mieszkać taniej

PKO BP

Przeznaczenie: 

zakup i montaż urządzeń ekologicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, takich jak:

 • panele fotowoltaiczne

 • kolektory solarne

 • pompy ciepła

 • samochody osobowe  z napędem elektrycznym lub hybrydowym

 • motocykle i skutery z napędem elektrycznym

 

Warunki:

 • Umowa w kwocie od 1.500 do 50.000 zł

 • Okres kredytowania od 2 do 120 miesięcy

 • Dostępna również z ubezpieczeniem

 • Bez konieczności posiadania konta w PKO BP

 • RRSO   19,32 %    (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia obniżoną wysokość oprocentowania na skutek spełnienia warunku dostarczenia wymaganej faktury VAT w całym okresie kredytowania)

Sprawdź szczegóły na stronie        

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave