Kredyt CZYSTE POWIETRZE

 EKO pożyczki udzielane przez banki na warunkach komercyjnych

To wyjątkowy rodzaj kredytu bankowego różniący się od komercyjnych pożyczek bankowych tym, że na jego spłatę można uzyskać dotację z programu CZYSTE POWIETRZE. Jest to tzw. bankowa ścieżka dofinasowania.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Najważniejsze zmiany to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia:

   -  w przypadku wniosków składanych  w WFOŚiGW:  do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

   -  w przypadku banków:  od daty złożenia wniosku

 • okres realizacji:

   -  WFOŚIGW:  30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

   -  bank:  18 miesięcy od dnia złożenia  wniosku

 • rozliczenie wniosku

   -  WFOŚIGW:  maksymalnie w trzech częściach

   -  bank:   rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia

 • korekta wniosku:

   -   WFOŚIGW:   tak

   -  bank:   nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

 

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,

b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w umowie kredytowej,

 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,

 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

 Kredyt   CZYSTE POWIETRZE

BNP Paribas

Przeznaczenie:`

 • wymiana źródeł ciepła na:  pompę ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na biomasę (pelet), ciepło sieciowe, ogrzewanie elektryczne

 • modernizacja i ocieplenie: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi, stropu piwnicy, ścian zewnętrznych, dachu stropu nad najwyższą kondygnacją, instalacji ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej 

 • nowoczesne technologie: panele fotowoltaiczne, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła 

 

Warunki:

 • Umowa w kwocie do 230 000 zł

 • Okres kredytowania do 120 miesięcy

 • Prowizja 0%

 • RRSO  15,80 %  

 

Sprawdź szczegóły na stronie  

Kredyt na Zielone Zmiany 

BOŚ Bank

Przeznaczenie:

Ekokredyt  możesz przeznaczyć na różne cele związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym na zakup  i montaż domowej instalacji fotowoltaicznej, wymianę kotła CO itp.

Warunki:

 • Umowa w kwocie do 100 000 zł i do 100% wartości inwestycji

 • Okres kredytowania do 120 miesięcy

 • możliwa karencja w spłacie do 3 miesięcy

 • RRSO  zależnie od przeznaczenia od  10,38 %   

Sprawdź szczegóły na stronie

Pekao SA

Przeznaczenie:

Ekopożyczkę Pekao SA możesz przeznaczyć na zakup  i instalację:

 • kolektorów słonecznych,

 • paneli / ogniw fotowoltaicznych,

 • kotłów centralnego ogrzewania z wykluczeniem kotłów węglowych,

 • pomp ciepła

 • okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu

 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym

Warunki:

 • Umowa w kwocie od 5.000 do 100.000 zł

 • Okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy

 • Prowizja 0%

        (Specjalne warunki do 31.10.2023 r.)

 • Bez konieczności posiadania konta w Pekao SA

 • RRSO   13,78 %   

 

Sprawdź szczegóły na stronie    

EKO kredyt BOŚ Bank 

EKO pożyczka Pekao SA

 EKO pożyczka PKO BP

Rozwój odnawialnych źródeł energii zaowocował powstaniem bankowych produktów  służących sfinansowaniu wydatków  na modernizację domów czy inwestycję w nowoczesne energooszczędne rozwiązania.

Prezentujemy dostępne i naszym zdaniem najlepsze oferty.

Najpierw przedstawiamy dostępny w różnych bankach kredyt CZYSTE POWIETRZE, dalej komercyjne pożyczki proponowane przez poszczególne banki

 EKO pożyczki

 czyli jak niektóre banki 

 mogą pomóc

 mieszkać taniej

PKO BP

Przeznaczenie: 

zakup i montaż urządzeń ekologicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, takich jak:

 • panele fotowoltaiczne

 • kolektory solarne

 • pompy ciepła

 • samochody osobowe  z napędem elektrycznym lub hybrydowym

 • motocykle i skutery z napędem elektrycznym

 

Warunki:

 • Umowa w kwocie od 1.500 do 50.000 zł

 • Okres kredytowania od 2 do 120 miesięcy

 • Dostępna również z ubezpieczeniem

 • Bez konieczności posiadania konta w PKO BP

 • RRSO  od  12,46 %    (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia obniżoną wysokość oprocentowania na skutek spełnienia warunku dostarczenia wymaganej faktury VAT w całym okresie kredytowania)

 

Sprawdź szczegóły na stronie        

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave