Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

idź na skróty:

Jak poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski rozpoczęcie nowego naboru Programu MÓJ PRĄD planowane jest od 1 lipca br. Zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie Programu to między innymi:

- wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych   na własne potrzeby,

- przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD,

- koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 roku,

- poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji.

 

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka dodaje, że w trzeciej edycji dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów. 

Najprawdopodobniej ministrowi chodzi o objęcie dofinansowaniem domowych magazynów energii oraz ładowarek do samochodów elektrycznych i hybrydowych.

 

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.  Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

 

Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

 

Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

Program  
MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

na dofinasowanie do 50 % kosztów inwestycji (maksymalnie 5000 zł na instalację) dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Mój Prąd okazał się skutecznym impulsem do rozwoju domowej fotowoltaiki. Dotacje objęły około 220 tysięcy instalacji. 

 

Nabór do 2 edycji  Programu  MÓJ  PRĄD został zakończony z dniem 6 grudnia 2020 roku.

Otwarcie 3 edycji jest przewidywane od 1 lipca 2021 roku.

Jeśli chcesz uzyskać natychmiastową informację   kliknij w ten link.

 

Obecnie instalacje fotowoltaiczne są dofinansowywane kwotą 5.000 zł w ramach programu CZYSTE POWIETRZE w przypadku jednoczesnej modernizacji źródła ciepła

 

 Informacje  o  Programie   MÓJ PRĄD 
pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych NFOŚiGW 
aktualne na dzień 22.03.2021 r.) 

Najnowsze informacje na temat  Programu MÓJ PRĄD

Program MÓJ PRĄD 
a ulga termomodernizacyjna

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.