Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program MÓJ PRĄD 

a ulga termomodernizacyjna

Program MÓJ PRĄD


wciąż oczekujemy na najnowszą odsłonę Programu, która ma ruszyć w II kwartale 2024 roku.

na dofinasowanie kosztów inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznych oraz dalsze 350 milionów zł na magazyny energii, magazyny ciepła i inteligentne zarządzanie energią dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. 

Program  

MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

co wiadomo ?

- mniejszy budżet: 400 mln zł  (w 2023 roku było to 950 mln zł);

- nie będzie dofinasowania na powiększenie mocy już działającej instalacji;

- niewykluczone, że  będzie dofinansowania do magazynu energii i systemu zarządzania energią dla wnioskodawców, którzy otrzymali już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej;

- prawdopodobnie dofinasowaniem będą mogły zostać objęte instalacje wykonane w okresie między poprzednią i tegoroczną edycją programu.

 

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave