Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program MÓJ PRĄD 

a ulga termomodernizacyjna

Program MÓJ PRĄD


najnowsza odsłona Programu obowiązująca od 22 kwietnia 2023 r.

na dofinasowanie kosztów inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznych oraz dalsze 350 milionów zł na magazyny energii, magazyny ciepła i inteligentne zarządzanie energią dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. 

 

Program  

MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

do góry

Tego jeszcze nie było - najwyższe w historii dotacje w wysokości nawet   58000 zł  na: 

1.  Mikroinstalacja fotowoltaiczna (bez urządzeń dodatkowych):  6000 zł 

2.  Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:  7000 zł

3.  Urządzenia dodatkowe:

      a)   magazyn ciepła / urządzenie grzewcze

           -  magazyn ciepła:  5000 zł

           -  pompa ciepła:

               gruntowa  woda-woda:   28500 zł

               powietrze-woda o  podwyższonej klasie efektywności  energetycznej:  19400 zł

               powietrze-woda:   12600 zł

               powietrze-powietrze:  4400 zł

      b)     magazyn energii elektrycznej:   16000 zł

      c)     system zarządzania energią  HEMS/EMS:   3000 zł

      d)    kolektory słoneczne c. w. u.:  3500 zł

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave