Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

idź na skróty:

Od dnia 15.04.2022 r.  ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2022 w ramach kolejnej odsłony Programu . 

 

 Program MÓJ PRĄD w wersji 4.0 ulegnie znacznym zmianom:

 

Cel Programu

Celem programu oprócz zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie też zwiększenie konsumpcji energii własnej przez jej wytwórców.

 

Zmiana sposobu rozliczeń

Od 1 kwietnia 2022 roku przestał obowiązywać dotychczasowy system tzw. opustów.  

Obecnie wytwórca energii będzie odsprzedawał nadwyżki energii po cenach rynkowych ustalanych raz w miesiącu, a od czerwca 2024 roku - po rynkowej cenie godzinowej - czyli w cenie hurtowej.  Natomiast w przypadku zapotrzebowania będzie kupował energię w cenie odbiorcy końcowego  (detalicznej).  W interesie wytwórcy będzie więc leżało wykorzystanie produkowanej przez siebie energii w jak najwyższym stopniu poprzez jej zużycie lub zmagazynowanie.  

 

Rodzaje przedsięwzięć i poziomy dofinasowania

Dofinasowane będzie jak dotychczas  zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW,  służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Poziom dofinasowania podstawowego wyniesie  4.000 złW przypadku gdy wytwórca zainwestuje w niżej opisane  rodzaje przedsięwzięć, poziom dofinasowania instalacji fotowoltaicznej wzrośnie do 5.000 zł.

Nowością będzie dofinasowanie:

- magazynu ciepła czyli urządzeń  zamieniających energię elektryczną wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej  w energię cieplną. Tutaj dofinasowanie ma wynieść do 5.000 zł. 

- magazynu energii elektrycznej, umożliwiającego autokonsumpcję nadwyżek z produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z opóźnieniem (np. w porze nocnej). Przewidywana wysokość doinwestowania to w tym przypadku do 7.500 zł.

- inteligentnego systemu zarządzania energią, który ma umożliwić sterowanie produkcją i wykorzystaniem  energii w celu podwyższenie poziomu autokonsumpcji.  Zakładana wysokość dofinasowania to do 3.000 zł.

Łączna wysokość dofinasowania może osiągnąć maksymalnie 20.500 zł.

Beneficjenci poprzednich wersji Programu będą mogli uzyskać dofinasowanie trzech wyżej opisanych nowych komponentów o ile przejdą na nowe zasady rozliczeń. 

Budżet

Przewidywana kwota na dofinasowanie Programu to 350 milionów złotych - z możliwością rozszerzenia w miarę potrzeb.

 

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

Program  
MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

na dofinasowanie kosztów inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznych oraz dalsze 350 milionów zł na magazyny energii, magazyny ciepła i inteligentne zarządzanie energią dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. 

 pochodzące z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych NFOŚiGW 
aktualne na dzień 08.04.2022 r. 

Najnowsze informacje na temat  Programu MÓJ PRĄD

Program MÓJ PRĄD 
a ulga termomodernizacyjna

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.