Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program MÓJ PRĄD 
a ulga termomodernizacyjna

Program MÓJ PRĄD


Uwaga:  Nabór wniosków w wersji 4.0 obowiązującej od dnia 15.12.2022 r.  został ZAKOŃCZONY

na dofinasowanie kosztów inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznych oraz dalsze 350 milionów zł na magazyny energii, magazyny ciepła i inteligentne zarządzanie energią dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. 

 

Program  
MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

Wkrótce ogłoszone zostaną nowe zasady Programu w wersji 5.0

Według wstępnych informacji przekazanych w dniu 19 marca 2023 r., przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę dofinansowanie rozszerzone zostanie na dodatkowe urządzenia. Dotacje będzie można uzyskać także na kolektory słoneczne oraz gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Wzrośnie maksymalna wysokość dotacji:  będzie można otrzymać łącznie nawet 58.000 zł.

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave