Mieszkaj taniej  dzięki dotacji z programu CIEPŁE MIESZKANIE

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu,  wykonujemy audyty energetyczne i potrzebną dokumentację, pomagamy w złożeniu wniosku. 

Zapytaj o szczegóły klikając ten link.

Nabór wniosków odbywa się w zależności od gotowości poszczególnych samorządów, które podpisują umowy z lokalnymi WFOŚiGW. Przewidywana data zakończenia robót podlegających dofinasowaniu to 31.12.2025 r. 

Program  składa się z czterech części, pierwsze trzy dla osób fizycznych, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od wysokości dochodów oraz czwarta część przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych.

 

Dotacje dla osób fizycznych

 

Podstawowy poziom dofinansowania (przy dochodach wnioskodawcy - nie wliczając dochodów pozostałych członków gospodarstwa domowego -do 135.000 zł rocznie):

– do 16.500 zł ale nie więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny

– do 19.000 zł ale nie więcej niż 35 %  kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny położony w gminie z listy najbardziej zanieczyszczonych.

 

Podwyższony poziom  dofinasowania

– do  27.500 zł ale nie więcej niż 60 % kosztów kwalifikowanych przy dochodach wnioskodawcy do 1.894 zł miesięcznie na członka  w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2.651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.

– do  29.500 zł ale nie więcej niż do 65 % kosztów  w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych.

 

Najwyższy poziom dofinasowania

– do  41.000 zł ale nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowanych przy dochodach wnioskodawcy do 1.090 zł miesięcznie na członka  w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1.526 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

– do  43.900 zł ale nie więcej niż do 95 % kosztów  w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych.

 

ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

 

 

Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych

 

– do  350.000 zł  jeśli przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła

– do  360.000 zł  jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

– do  375.000 zł  jeśli przedsięwzięcie uwzględnia zastosowanie pompy ciepła

– do  150.000 zł  jeśli przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

 

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Program CIEPŁE MIESZKANIE przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, osób uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających 3-7 lokali.

Dystrybucją środków zajmują się gminy, które zawarły umowy z WFOŚiGW.

Do kiedy można składać wnioski ?

Wysokość dofinasowania

Dla kogo dotacja

 Informacje  o  Programie   CIEPŁE MIESZKANIE pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych NFOŚiGW 

aktualne na dzień 12.10.2023 r. 

to mechanizm  dofinansowanie kosztów modernizacji energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Obejmującej wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż rekuperacji.  Skierowany jest do najemców mieszkań komunalnych i małych  wspólnot mieszkaniowych (3-7 mieszkań).

Poniżej przedstawiamy aktualne informacje o Programie

Program

CIEPŁE MIESZKANIE

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave