Mieszkaj taniej  dzięki dotacji z programu  GRANT OZE

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu,  wykonujemy audyty energetyczne i potrzebną dokumentację, pomagamy w złożeniu wniosku. 

Zapytaj o szczegóły klikając ten link.

GRANT OZE przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji

wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE

 udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą

 

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku

Zasady udzielania dofinasowania

Nabór wniosków jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego  do dnia 30.06.2026 roku.

 

Prowadzimy obsługę przygotowania i składania wniosku oraz wykonujemy roboty, które są nim objęte.  Zapraszamy do współpracy .

 

Grant OZE przysługuje, jeśli:

  • przedmiotem przedsięwzięcia jest:

          zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

          modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%

  •  instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
  • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Z Programu GRANT OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe

  • jednostki samorządu terytorialnego

  • towarzystwa budownictwa społecznego

  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe

  • spółki prawa handlowego

  • osoby fizyczne

Do kiedy można składać wnioski ?

Przeznaczenie  dofinasowania

Kto może skorzystać z dotacji

 Informacje  o  Programie   GRANT OZE

pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych BGK 

aktualne na dzień 12.10.2023 r. 

to mechanizm  dofinansowania  w wysokości do 50 % kosztów zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii

GRANT OZE może otrzymać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego

Poniżej przedstawiamy aktualizowane informacje o Programie

Program

GRANT  OZE

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave