Regulamin ustala zasady składania i obsługi zamówień na urządzenia i usługi oferowane za pomocą  witryny  mieszkamtaniej.pl

 

1.     Witryna jest zarządzana przez FHU "BIPO" M. Wójcik   E. Wójcik Sokołowska s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu (NIP: 8670004659,     Regon: 830017647) zwaną dalej Wykonawcą.  Szczegółowe dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy znajdują się tutaj.

2.1  Z uwagi na specyfikę oferowanych urządzeń i usług, procedura składania zamówień nie jest równoznaczna z ich zakupem.  Ma natomiast za zadanie umożliwienie  Zamawiającemu przeglądu oferowanych urządzeń i usług oraz dokonania odpowiadającego mu wyboru.  Dokończenie  transakcji każdorazowo wymaga  zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

2.2   Zamówienia mogą być składane na urządzenia, zestawy urządzeń i usługi, oferowane na poszczególnych stronach   witryny     mieszkamtaniej.pl  których pełna lista jest dostępna   tutaj  tutaj.

2.3   Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego urządzenia i towary są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnej dystrybucji   i  posiadają gwarancje producentów. 

2.4   Składanie zamówienia nie wymaga zakładania konta ani logowania, ale odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku "dodaj do koszyka"      znajdującego się przy wybieranym przedmiocie  zamówienia.

2.5   W przypadku zainteresowania urządzeniem, zestawem lub usługą nie wyszczególnioną na liście, wystarczy wypełnić formularz  dostępny po kliknięciu odpowiedniego linku.  Zarządzający witryną udzieli  koniecznych informacji i przyjmie uzgodnione   zamówienie.

3.1   Zamawiający przystępując do składania zamówienia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do podawania    danych zgodnych z prawdą. 

3.2   Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, Wykonawca przystąpi do jego realizacji poprzez uzgodnienie z Zamawiającym  szczegółowego zakresu   zamówienia (z uwzględnieniem ewentualnych zmian),  terminu i miejsca realizacji, ostatecznego  kosztu zamówienia oraz terminu i  sposobu płatności. Uzgodnienia te przyjmą postać umowy zawartej między  Zamawiającym a Wykonawcą.

3.3   Zamawiający, który złożył zamówienie w sposób opisany w punkcie 2.1 lub 2.2, zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia    zgodnie z fakturą VAT wystawioną przez  Wykonawcę a wynikającą z zawartej umowy. 

3.4   Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia  w terminie 14 dni od jego złożenia, poprzez wypełnienie formularza rezygnacji dostępnego w stopce każdej strony witryny mieszkamtaniej.pl

4.1   Dane, jakie Zamawiający przekazuje w trakcie użytkowania witryny mieszkamtaniej.pl są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi  tutaj.

4.2   Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, należy rozstrzygać według prawa polskiego.

4.3   Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania witryny oraz procedury składania zamówień, będziemy starali się rozwiązać w drodze    polubownej. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd siedziby Wykonawcy.

 

 

 

 

26 kwietnia 2024

obacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

 

 

Regulamin ustala zasady składania i obsługi zamówień na urządzenia i usługi oferowane za pomocą  witryny  mieszkamtaniej.pl

 

1.     Witryna jest zarządzana przez FHU "BIPO" Ewa Wójcik Sokołowska z siedzibą w Tarnobrzegu NIP: 8671608247,             zwaną dalej Wykonawcą.  Szczegółowe dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy znajdują się tutaj.

2.1  Z uwagi na specyfikę oferowanych urządzeń i usług, procedura składania zamówień nie jest równoznaczna z ich zakupem.  Ma natomiast  za zadanie umożliwienie Zamawiającemu przeglądu oferowanych urządzeń i usług oraz dokonania odpowiadającego mu wyboru.  Dokończenie  transakcji każdorazowo wymaga  zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

2.2   Zamówienia mogą być składane na urządzenia, zestawy urządzeń i usługi, oferowane na poszczególnych stronach   witryny     mieszkamtaniej.pl  których pełna lista jest dostępna tutaj  tutaj.

2.3   Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego urządzenia i towary są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnej dystrybucji   i  posiadają gwarancje producentów. 

2.4   Składanie zamówienia nie wymaga zakładania konta ani logowania, ale odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku "dodaj do koszyka"      znajdującego się przy wybieranym przedmiocie  zamówienia.

2.5   W przypadku zainteresowania urządzeniem, zestawem lub usługą nie wyszczególnioną na liście, wystarczy wypełnić formularz                dostępny po kliknięciu odpowiedniego linku.  Zarządzający witryną udzieli  koniecznych informacji i przyjmie uzgodnione   zamówienie.

3.1   Zamawiający przystępując do składania zamówienia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do podawania    danych zgodnych z prawdą. 

3.2   Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, Wykonawca przystąpi do jego realizacji poprzez uzgodnienie z Zamawiającym  szczegółowego zakresu  zamówienia (z uwzględnieniem ewentualnych zmian), terminu i miejsca realizacji, ostatecznego  kosztu zamówienia oraz terminu i  sposobu płatności. Uzgodnienia te przyjmą postać umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3.3   Zamawiający, który złożył zamówienie w sposób opisany w punkcie 2.1 lub 2.2, zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia    zgodnie z fakturą VAT wystawioną przez  Wykonawcę a wynikającą z zawartej umowy. 

3.4   Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w terminie 14 dni od jego złożenia, poprzez wypełnienie formularza rezygnacji dostępnego w stopce każdej strony witryny mieszkamtaniej.pl

4.1   Dane, jakie Zamawiający przekazuje w trakcie użytkowania witryny mieszkamtaniej.pl są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi  tutaj.

4.2   Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, należy rozstrzygać według prawa polskiego.

4.3   Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania witryny oraz procedury składania zamówień, będziemy starali się rozwiązać w drodze    polubownej. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd siedziby Wykonawcy.

 

Regulamin obsługi zamówień  
 na urządzenia i usługi oferowane  za pomocą  witryny  
mieszkamtaniej.pl  

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave