Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1

FHU „BIPO”  Ewa Wójcik Sokołowska informuje, że:

 

1) administratorem danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną, jest FHU „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 20/1, NIP: 8671608247, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej .

2) w sprawie administrowania danymi osobowymi można się kontaktować z Ewą Wójcik Sokołowską telefonicznie nr: 601218930 lub za pomocą poczty elektronicznej: bipo@bipo.com.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, marketingowych, oferowania produktów i świadczenia usług, wynikających z działalności FHU „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska na rzecz osób fizycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia wymienionych usług  lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą. 

4) odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji wyżej wymienionych czynności,

  • organy uprawnione do kontroli przedsiębiorstwa FHU „BIPO”  Ewa Wójcik Sokołowska, o ile dane zostaną wcześniej użyte w zawartych transakcjach pomiędzy osobą fizyczną a  administratorem danych.

 

5) dane osobowe osoby fizycznej przechowywane będą zgodnie z postanowieniami Instrukcji przetwarzania danych osobowych w FHU "BIPO" Ewa Wójcik Sokołowska, której treść jest dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa wskazanej w punkcie 1).

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

7) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową  wykonania czynności wskazanych w punkcie 3).

 

11 grudnia 2023

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1

FHU „BIPO”  Ewa Wójcik Sokołowska informuje, że:

 

1) administratorem danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną, jest FHU „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 20/1, NIP: 8671608247, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej .

2) w sprawie administrowania danymi osobowymi można się kontaktować z Ewą Wójcik Sokołowską telefonicznie nr: 601218930 lub za pomocą poczty elektronicznej: bipo@bipo.com.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, marketingowych, oferowania produktów i świadczenia usług, wynikających z działalności FHU „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska na rzecz osób fizycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia wymienionych usług  lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą. 

4) odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji wyżej wymienionych czynności,

  • organy uprawnione do kontroli przedsiębiorstwa FHU „BIPO”  Ewa Wójcik Sokołowska, o ile dane zostaną wcześniej użyte w zawartych transakcjach pomiędzy osobą fizyczną a  administratorem danych.

 

5) dane osobowe osoby fizycznej przechowywane będą zgodnie z postanowieniami Instrukcji przetwarzania danych osobowych w FHU "BIPO" Ewa Wójcik Sokołowska, której treść jest dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa wskazanej w punkcie 1).

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

7) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową  wykonania czynności wskazanych w punkcie 3).

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania 
 i administrowania danymi osobowymi 

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave