Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. informuje, że:

 

1) administratorem danych osobowych strony Umowy będącej osobą fizyczną, jest FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 20/1 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8670004659, REGON: 830017647.

2) w sprawie administrowania danymi osobowymi można się kontaktować z Ewą Wójcik Sokołowską telefonicznie nr: 601218930 lub za pomocą poczty elektronicznej: bipo@vp.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, oferowania produktów i świadczenia usług,  wynikających z działalności FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. na rzecz  osoby fizycznej,

4) odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji wyżej wymienionych czynności,

  • organy uprawnione do kontroli przedsiębiorstwa FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c., o ile dane zostaną wcześniej użyte w zawartych transakcjach pomiędzy osobą fizyczną a  administratorem danych.

5) dane osobowe osoby fizycznej przechowywane będą zgodnie z postanowieniami Instrukcji przetwarzania danych osobowych w FHU "BIPO" M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c., której treść jest dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa wskazanej w punkcie 1).

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową  wykonania czynności wskazanych w punkcie 3).

 

 

 

 

 

 

 

30 grudnia 2020

do góry

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. informuje, że:

 

1) administratorem danych osobowych strony Umowy będącej osobą fizyczną, jest FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 20/1 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8670004659, REGON: 830017647.

2) w sprawie administrowania danymi osobowymi można się kontaktować z Ewą Wójcik Sokołowską telefonicznie nr: 601218930 lub za pomocą poczty elektronicznej: bipo@vp.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, oferowania produktów i świadczenia usług,  wynikających z działalności FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c. na rzecz  osoby fizycznej,

4) odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji wyżej wymienionych czynności,

  • organy uprawnione do kontroli przedsiębiorstwa FHU „BIPO” M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c., o ile dane zostaną wcześniej użyte w zawartych transakcjach pomiędzy osobą fizyczną a  administratorem danych.

5) dane osobowe osoby fizycznej przechowywane będą zgodnie z postanowieniami Instrukcji przetwarzania danych osobowych w FHU "BIPO" M.Wójcik, E.Wójcik Sokołowska s.c., której treść jest dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa wskazanej w punkcie 1).

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową  wykonania czynności wskazanych w punkcie 3).

 

 

 

 

 

 

 

do góry

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania 
 i administrowania danymi osobowymi 

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave