Dane Zamawiającego 

Zamówienie Audytu Energetycznego

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza, skontaktujemy się z Tobą

Celem tego kwestionariusza jest zebranie informacji niezbędnych do przygotowania Audytu energetycznego.

Zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia Kwestionariusza w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Przekazane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania Audytu oraz informacji marketingowych  i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Koszt wykonania audytu zostanie przedstawiony Zamawiającemu po analizie dokumentacji.

Dalsze szczegółowe ustalenia oraz podpisanie umowy nastąpi w sposób i w terminie ustalonym telefonicznie.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych w tym swoich danych osobowych w celu przygotowania Audytu i w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska, z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) ul. Dąbrówki 20/1.  Zgłaszający ma prawo do dostępu i poprawiania swoich danych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jak i prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych w powyższym celu.  Szczegółowe zasady administrowania danymi zgodnie z RODO znajdują się tutaj.

Dane obiektu

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Wytyczne i uwagi od Inwestora 

 

 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu  i adres email

Numer NIP lub Pesel

Adres zamieszkania

 

 

 

Rodzaj i przeznaczenie obiektu

Lokalizacja

Wskaż posiadaną dokumentację

Projekt architektoniczno - budowlany

Książka obiektu budowlanego

Inwentaryzacja obiektu
Wykaz robót przeprowadzonych w obiekcie po 1984 roku
Zestawienie płatności za ogrzewanie (rachunki za gaz, olej opałowy itp.) oraz za energię elektryczną z ostatnich 5 lat
Inne opracowania techniczne obiektu

 

 

 

Oczekiwany zakres prac termomodernizacyjnych i ulepszeń w obiekcie

Deklarowana przez Inwestora wysokość wkładu własnego

Maksymalna dopuszczana przez Inwestora kwota kredytu

Oczekiwany okres kredytowania

Wskaż posiadaną dokumentację

istniejące projekty prac budowlano-remontowych (np. projekt elewacji budynku z uwzględnieniem wymiany stolarki drzwi i okien)

posiadane kosztorysy ofertowe ew. inwestorskie lub wyceny robót przewidzianych do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego

Potwierdź
Potwierdź
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!