Dane Zamawiającego 

Zamówienie Świadectwa efektywności energetycznej

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza, skontaktujemy się z Tobą

Celem tego kwestionariusza jest zebranie informacji niezbędnych do przygotowania Świadectwa efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania nam:

  • dokumentacji technicznej budynku/lokalu, którego dotyczy świadectwo lub
  • informacji od zarządcy zawierającej dane objęte Wnioskiem, który można pobrać tutaj, lub 
  • samodzielnego wprowadzenia danych obiektu w niniejszym Kwestionariuszu w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.  

Przekazane nam dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania Świadectwa oraz informacji marketingowych i nie będą przekazywane osobom trzecim.  

Świadectwo będzie wyznaczone przez osobę  wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków,   nr wpisu:  14308.

Ceny netto za wyznaczenie Świadectwa efektywności energetycznej są następujące: 

  • mieszkanie:   600 zł 
  • budynek mieszkalny jednorodzinny:  od 800 zł do 1200 zł  (zależnie od kompletności dokumentacji technicznej)
  • lokal użytkowy:  od 800 zł do 2000 zł (cena zależy od wielkości, złożoności obiektu i kompletności dokumentacji technicznej). 

 

PROMOCJA:  rabat  od cen brutto w wysokości 200 zł przysługuje w przypadku załączenia do Zamówienia zdjęcia przedstawiającego ulotkę reklamową. 

Sposób zapłaty i dostarczenia Świadectwa zostaną ustalone telefonicznie.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych w tym swoich danych osobowych w celu przygotowania Świadectwa efektywności energetycznej i w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest „BIPO” Ewa Wójcik Sokołowska, z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) ul. Dąbrówki 20/1.  Zgłaszający ma prawo do dostępu i poprawiania swoich danych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jak i prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych w powyższym celu.  Szczegółowe zasady administrowania danymi zgodnie z RODO znajdują się tutaj.

Dane obiektu

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

 

 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu  i adres email

Numer NIP lub Pesel

Adres zamieszkania

Promocja "200 zł za zdjęcie". Załącz zdjęcie ulotki, która Cię do nas skierowała

 

 

 

Obliczenia mają zostać wykonywane na potrzeby (wybierz właściwą opcję):

 

Kategoria budynku/lokalu dla którego ma być wyznaczone świadectwo (wybierz właściwą opcję):

 

Rodzaj budynku/lokalu (wybierz właściwą opcję):

Adres budynku/lokalu:

Zdjęcie ściany frontowej budynku:

Liczba kondygnacji budynku (wypełnić jeśli Świadectwo ma być wyznaczane dla budynku):

Liczba lokali w budynku (wypełnić jeśli Świadectwo ma być wyznaczane dla budynku):

Rok zakończenia budowy:

Rok oddania do użytkowania:

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej:

Wysokość pomieszczeń mieszkalnych:

Powierzchnia użytkowa części niemieszkalnej (wypełnić jeśli Świadectwo ma być wyznaczane dla budynku):

Wysokość pomieszczeń niemieszkalnych (wypełnić jeśli Świadectwo ma być wyznaczane dla budynku):

Budowa ścian zewnętrznych wraz z podaniem grubości warstw - w kierunku:  od wewnątrz na zewnątrz:

Jeśli lokal znajduje  się na parterze – warstwy podłogi wraz z ich grubością w kierunku:  od wewnątrz na zewnątrz:

Jeśli lokal znajduje się na ostatnim piętrze – warstwy stropu/dachu wraz z ich grubością w kierunku:  od wewnątrz na zewnątrz:

Ilość, wymiary i materiał wykonania stolarki okiennej:

Ilość, wymiary i materiał wykonania drzwi zewnętrznych:

Sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej:

Rodzaj ogrzewania pomieszczeń (jeśli występuje kilka źródeł ciepła wskazać procentowy udział każdego):

Sposób dystrybucji ciepła (np: ogrzewanie podłogowe, grzejniki, konwektory itd.) Jeśli występuje kilka sposobów ogrzewania wskazać procentowy udział każdego:

Wybierz rodzaj wentylacji:

Klimatyzacja ze wskazaniem wielkości powierzchni:

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby budynku (wybierz właściwą opcję):

Potwierdź
Potwierdź
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!