1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy OZE zmieniająca dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej wytwarzanej w tzw. mikro instalacjach fotowoltaicznych ( o mocy do 50 kW) a popularnie nazywane OPUSTEM.

Wszyscy prosumenci,  którzy do dnia wejścia w życie ustawy, zgłosili dystrybutorowi energii chęć przyłączenia swojej instalacji, będą przez 15 lat rozliczani na dotychczasowych zasadach tzn.  w systemie opustów .

Dotyczy to również tych prosumentów, którzy po 1 kwietnia 2022 roku będą zgłaszać rozbudowę swoich instalacji zgłoszonych przed tą datą. 

Rezygnacja z rozliczenia w systemie opustów będzie w każdej chwili możliwa, co może być atrakcyjne dla chcących skorzystać z dofinasowania w nowej odsłonie programu MÓJ PRĄD - szczegóły tutaj. 

 

Nowe zasady rozliczeń czyli tzw. net billing przewidują, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci  po cenach rynkowych (hurtowych), zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu czyli w cenach detalicznych. 

Zapłata za nadwyżki energii będzie trafiać na indywidualne konto depozytowe, z którego będzie pokrywany zakup energii w  okresach braku wystarczającej produkcji. Nadwyżkę energii z danego miesiąca będzie można rozliczyć zakupem w okresie 12 miesięcy. Po tym czasie będzie możliwa wypłata wartości nierozliczonej nadwyżki ale tylko w wysokości do 20 % całej nadwyżki wprowadzonej w okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji ten przychód będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

 

Wdrożenie nowych zasad rozliczeń będzie następować etapami:

 

1 kwietnia - 30 czerwca 2022 roku - okres przejściowy

Prosumenci zgłaszający przyłączenie instalacji w tym okresie,   będą rozliczani na zasadach dotychczasowych (opust).

Na koniec tego 3-miesięcznego okresu nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 r., a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

 

1 lipca 2022 roku - 30 czerwca 2024 roku

W tym okresie nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

 

Od 1 lipca 2024 roku  

nadwyżki energii będą rozliczane według godzinowych cen giełdowych. 

 

 

31 marca 2022

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

Zobacz szczegóły urządzeń i przykładowych kompletnych zestawów, które oferujemy z montażem i uruchomieniem w nowych budynkach mieszkalnych. Podane ceny BRUTTO mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z uwagi na charakter budynku, warunki montażu i lokalizację .  Kliknij proszę o kontakt  - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę. Możesz też od razu zamówić interesujące Cię urządzenia czy zestawy wybierając odpowiadający im  przycisk  zamawiam .

1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy OZE zmieniająca dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej wytwarzanej w tzw. mikro instalacjach fotowoltaicznych ( o mocy do 50 kW) a popularnie nazywane OPUSTEM.

Wszyscy prosumenci,  którzy do dnia wejścia w życie ustawy, zgłosili dystrybutorowi energii chęć przyłączenia swojej instalacji, będą przez 15 lat rozliczani na dotychczasowych zasadach tzn.  w systemie opustów .

Dotyczy to również tych prosumentów, którzy po 1 kwietnia 2022 roku będą zgłaszać rozbudowę swoich instalacji zgłoszonych przed tą datą. 

Rezygnacja z rozliczenia w systemie opustów będzie w każdej chwili możliwa, co może być atrakcyjne dla chcących skorzystać z dofinasowania w nowej odsłonie programu MÓJ PRĄD - szczegóły tutaj. 

 

Nowe zasady rozliczeń czyli tzw. net billing przewidują, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci  po cenach rynkowych (hurtowych), zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu czyli w cenach detalicznych. 

Zapłata za nadwyżki energii będzie trafiać na indywidualne konto depozytowe, z którego będzie pokrywany zakup energii w  okresach braku wystarczającej produkcji. Nadwyżkę energii z danego miesiąca będzie można rozliczyć zakupem w okresie 12 miesięcy. Po tym czasie będzie możliwa wypłata wartości nierozliczonej nadwyżki ale tylko w wysokości do 20 % całej nadwyżki wprowadzonej w okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji ten przychód będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

 

Wdrożenie nowych zasad rozliczeń będzie następować etapami:

 

1 kwietnia - 30 czerwca 2022 roku - okres przejściowy

Prosumenci zgłaszający przyłączenie instalacji w tym okresie,   będą rozliczani na zasadach dotychczasowych (opust).

Na koniec tego 3-miesięcznego okresu nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 r., a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

 

1 lipca 2022 roku - 30 czerwca 2024 roku

W tym okresie nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

 

Od 1 lipca 2024 roku  

nadwyżki energii będą rozliczane według godzinowych cen giełdowych. 

 

 

Żegnaj opuście ... 
czyli nowe zasady rozliczeń mikro instalacji fotowoltaicznych 

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave